PRIVACY STATEMENT

Hoe wij omgaan met je gegevens.

Privacyverklaring van Opjewallie

Opjewallie, gevestigd aan It String 3, 9011 TA te Jirnsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Opjewallie heeft deze privacyverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij de privacy van bezoekers van onze website belangrijk vinden. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daar- van.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Opjewallie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw betaling;
  • u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens slechts met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo kunnen wij persoonsgegevens met onze partners delen als dit ten goede komt aan het afhandelen van onze correspondentie, overeenkomsten, contracten en/of betalingen. Met onze verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en ver- trouwelijkheid van uw gegevens. Opjewallie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens van websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door het plaatsen van cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Contact/rechten van betrokkenen

De rechten die je hebt als consument:

Inzien of meenemen

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en je mag deze inzien. In bepaalde gevallen kun je je persoonsgegevens opvragen en meenemen. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt gegeven.

Wijzigen of wissen

Wanneer je van mening bent dat wij je persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerken of je vindt het niet nodig dat bepaalde gegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen indienen. Je kunt ook vragen het gebruik van de gegevens te beperken.

Bezwaar indienen

Je kunt bezwaar indienen tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens of tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of profiling.

Opjewallie kan je verzoek alleen in behandeling nemen wanneer je een kopie van een geldig identiteitsbewijs meestuurt. Om identiteitsfraude te voorkomen, vragen wij om het BSN-nummer (op twee plaatsen) en het documentnummer op deze kopie door te krassen. Wij mogen uw verzoek in bepaalde gevallen weigeren. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen een maand, een reactie.

Wanneer je een klacht hebt over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, heb je de mogelijkheid deze in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via de website van de AP.

Contactgegevens:

info@dev.opjewallie.nl
It String 3
9011 TA Jirnsum

Hulp nodig?